Cyfrowe kursy z matematyki wspierające naukę indywidualną ósmoklasistów już zostały opracowane  w Polsce i na Węgrzech

Pytania pomocnicze, wyjaśnienia multimedialne, cyfrowe materiały dydaktyczne, możliwość indywidualnej nauki – to sposób na przyjemne przygotowanie się do egzaminów z matematyki I nie tylko.

W ramach projektu EduBot na Węgrzech  i w Polsce  zostały już przygotowane  cyfrowe kursy z matematyki dla 7-8 klas szkoły  podstawowej, natomiast kursy w języku słowackim I rumuńskim są w trakcie przygotowania. Wymagania w zakresie treści cyfrowych kursów  zostały określone przez każdego z Partnerów zgodnie z podstawą programową w danym kraju.

Tematyka kursów będzie stanowiła bardzo ważne narzędzie w zakresie zrównoważenia i adaptacji wyników projektu.

Po pierwsze, interesariusze mogą używać, replikować i modyfikować je, aby dostosować metodologię EduBot do własnych potrzeb. Po drugie, służą one jako przykłady do dalszego rozwoju zagadnień. Po trzecie, wnioski wyciągnięte z rozwoju tematyki są włączane do metodologii, co pomoże interesariuszom w tworzeniu własnych tematów.

W wyniku rozwoju treści, kursy są przygotowywane w czterech językach, z każdą zawierającą 10-godzinny kurs e-learningowy. Program nauczania głównie pomaga w przygotowaniu do egzaminów z matematyki ósmoklasistom, przy czym treść opracowana na Węgrzech zawiera 12 liniowych i 12 adaptacyjnych ścieżek, łącznie 500 i 600 elementów nauki, odpowiednio, co jest bardziej rozbudowane niż pierwotnie planowano. Około 120 oddzielnych zadań nauki jest wzbogaconych o zadania pomocnicze, wyjaśnienia multimedialne, interaktywne pytania, itp.

W Rumunii, system e-learningowy pomaga w przygotowaniu do egzaminów kompetencyjnych ósmoklasistom, przy czym obecnie opracowywane jest sześć tematów, które mają obejmować ponad pięćset elementów na koniec kursu.

W Słowacji rozwój treści różni się od prac innych partnerów tym, że materiał skupia się na informatyce i nie jest specjalnie przygotowywany na potrzeby  egzaminów.

Obejmuje on praktyczne zadania, które można wykonywać nie tylko podczas lekcji, ale także stosować do innych przedmiotów. Opracowano łącznie dziewięć tematów z informatyki, przy czym tworzonych jest ponad pięćset elementów.

W Polsce, program nauczania obejmuje dziesięć tematów matematycznych, z łączną liczbą 585 elementów nauki.

Na Węgrzech, testy zostały już przeprowadzone, podczas których wszystkie błędy zostały poprawione, metodyka została ulepszona, a poszczególne moduły były testowane wielokrotnie.

W ramach strategicznego partnerstwa projektu Erasmus+ EduBot pracujemy nad udostępnieniem nauczycielom asystenta AI, który oferuje spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, prowadząc każdego ucznia przez cyfrowy program nauczania, elastycznie dostosowując się do poziomu wiedzy i nawyków nauki ucznia, oraz wykorzystując dane z procesu nauki do wspierania nauczycieli w organizacji różnicowanego nauczania.

Oprócz opracowania programów nauczania w projekcie, opracowujemy również metodologię, która po zapoznaniu się z nią może być stosowana do przetwarzania dowolnego innego przedmiotu/programu nauczania.

Partnerami projektu EduBot są Stowarzyszenie Forum Międzyregionalnego z Węgier, Instytut ADN z Polski, Rada Powiatu Harghita i RegioNet z Rumunii, oraz Tandem n.o. ze Słowacji. Projekt rozpoczął się w 2022 roku i zakończy się w 2024 roku.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Nowe moduły  szkoleniowe dla rozwoju kompetencji cyfrowych już dostępne! 

Nastepny post

Cyfrowe materiały edukacyjne  z matematyki sprawdziły się w praktyce

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024