Cyfrowe materiały edukacyjne  z matematyki sprawdziły się w praktyce

Wyniki uczniów z matematyki poprawiły się o prawie 30% – cyfrowe materiały edukacyjne wspierają naukę indywidualną.

Dwanaście tygodni, 58 uczniów podzielonych na cztery grupy i czterech nauczycieli – uczestniczyło w pilotażowym testowaniu projektu EduBot na Węgrzech.

Rozwinięta  cyfrowa zagadnienia  wspierają indywidualne uczenie się matematyki w systemie e-learningowym. Podczas pilotażu przeprowadzono zarówno testy wejściowe, jak i wyjściowe, mierząc kompetencje uczniów przed i po pilotażu. Na podstawie testów poprawa wyniosła 27,78% pod koniec edukacji.

Podczas testowania metody oceniano zarówno system e-learningowy, jak i treści cyfrowe. Wyniki testów na Węgrzech zostaną wykorzystane podczas pilotażu w innych krajach.

Zadania były wykonywane przez uczniów w klasie, ale otrzymywali również pracę domową i mogli uczestniczyć w konsultacjach online. Nauczyciele cotygodniowo oceniali pracę i wyniki uczniów. Konsultacje online odbywały się tematycznie, gdzie uczniowie otrzymywali dodatkowe wsparcie od nauczycieli.

Każdego tygodnia omawiano jedną tematykę, w sumie 12, a uczniowie byli grupowani na podstawie wyników (grupowanie oparte na wynikach w celu zróżnicowania). Na podstawie ich wyników w systemie, dalszy rozwój uczniów w poszczególnych tematach realizowano poprzez cotygodniowe małe grupowe konsultacje online.

W rezultacie, każdego tygodnia uczniowie zostali sklasyfikowani w cztery klastry, z których każdy był nadzorowany przez nauczyciela.

Celem grupowania opartego na wynikach w tworzeniu homogenicznych małych grup jest zapewnienie bardziej efektywnej pomocy, aby metody nauczania jak najlepiej dopasowywały się do umiejętności i poziomów rozwoju uczniów. Studenci w tych samych małych grupach mają podobne poziomy wiedzy i struktury umiejętności oraz borykają się z podobnymi trudnościami. Zaletą konsultacji w małych grupach jest możliwość przez nauczyciela skutecznego rozwiązywania problemów, które pojawiają się w systemie, jeśli jest to konieczne.

Nauczyciele weryfikowali obszary i zadania wymagające dodatkowego wsparcia, omawiali pojawiające się pytania, wiedzę teoretyczną i wspólnie rozwiązywali zadania.

Jednym z celów EduBota jest zapewnienie spersonalizowanego wsparcia nauki uczniów i umożliwienie nauczycielom różnicowania w zależności od konkretnych potrzeb uczniów. Dlatego też podczas testów uczniowie byli dzieleni na mniejsze grupy co tydzień w zależności od ich wyników w danym tygodniu.

W ramach strategicznego partnerstwa projektu Erasmus+, EduBot ma na celu zapewnienie asystenta AI w celu wsparcia nauczycieli, prowadząc każdego ucznia poprzez cyfrowy program nauczania, dostosowując się elastycznie do poziomu wiedzy i nawyków uczenia się ucznia i wykorzystując dane z procesu nauki do wsparcia nauczycieli w organizacji nauczania zróżnicowanego. Oprócz opracowania programu nauczania, projekt opracuje również metodologię, dzięki czemu aplikacja będzie użyteczna do przetwarzania dowolnego innego przedmiotu/programu nauczania.

Partnerami projektu EduBot są Węgierskie Stowarzyszenie Forum Interregionalne, Instytut ADN z Polski, Rada Powiatu Harghita z Rumunii, RegioNet i Tandem n.o. ze Słowacji. Projekt rozpoczął się w 2022 roku i zakończy się w 2024 roku.

O projekcie i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Cyfrowe kursy z matematyki wspierające naukę indywidualną ósmoklasistów już zostały opracowane  w Polsce i na Węgrzech

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024