Konferencja UNICEF „Dziecko jest dzieckiem”

„Dziecko jest dzieckiem” to temat ważnej konferencji organizowanej przez UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej głównym tematem było promowanie dostępnej i włączającej edukacji. Zaproszony na konferencje był Adam Niedziółka, prezes grupy ADN.

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Godne życie każdego dziecka

Jak powiedziała Minister Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, edukacja włączająca to taka edukacja, która da najlepsze przygotowanie do dorosłego życia zawodowego i prywatnego – Szkoła powinna uczyć cierpliwości i otwartości na drugiego człowiek. Zwiększa się ilość dzieci z potrzebami, z orzeczeniami, bo mamy dużo zmian cywilizacyjnych, ale też lepiej diagnozujemy dzieci – mówiła Machałek.

Dodała, że celem edukacji włączającej nie jest likwidacja szkół specjalnych – Perspektywą jest godne, satysfakcjonujące życie każdego dziecka – to jest cel naszyć działań – zaznaczyła sekretarz stanu.

Z kolei Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki regionalnej mówiła o programach, z których korzystamy w polskich szkołach – Kształcimy nauczycieli w ramach programów dotyczących edukacji włączającej. Program Dostępność Plus to także dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – podkreśliła.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik powiedział, że edukacja włączająca jest prawem każdej osoby. – Nie może ona prowadzić do uszczerbku dla dzieci pełnosprawnych, ale także do uszczerbku w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Musimy zbudować także poczucie u wszystkich nauczycieli, że edukacja włączająca jest potrzebna. Budowa systemu wsparcia jest niezbędna także pod katem technologii asystujących – mówił.

Ministerstwo likwiduje bariery architektoniczne, a technologia pozwala nam likwidować bariery informacyjne – Niepełnosprawność nie może nikogo wyłączać z systemu edukacji. Mamy edukacje włączająca i szkoły specjalne a to rodzic decyduje, gdzie będzie się kształciło jego dziecko – podkreślił pełnomocnik Wdówik.

ADN a Edukacja włączająca

Jako grupa ADN od wielu lat realizujemy projekty dotyczące edukacji włączającej. Staramy się zwiększać szanse edukacyjne wszystkich osób niezależnie od ich płci, pochodzenia czy zdrowia. Umożliwiamy im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Obecnie nasze działania skupiają się na czterech województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, dolnośląskim i mazowieckim. Zajmujemy się kształceniem nauczycieli, pracowników kuratorium oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i placówek doskonalenia nauczycieli w celu zwiększania ich świadomości na temat edukacji włączającej i rozwijania form organizacji wychowania i kształcenia uczniów z naturalnie zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Fundusze dla przedsiębiorców – zaczynamy realizacje z UE

Nastepny post

Nowa darmowa platforma edukacyjna EDUBOT

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024