Nowe moduły  szkoleniowe dla rozwoju kompetencji cyfrowych już dostępne! 

DigComp4VET – innowacyjny projekt realizowany w ramach programu Erasmus + przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi siedem instytucji z sześciu krajów europejskich (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania). Celem projektu jest zwiększenie efektywności europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie europejskich ram kompetencji cyfrowych w instytucjach oferujących edukację zawodową.

W ramach projektu, członkowie konsorcjum pracują and opracowaniem nowych narzędzi i materiałów edukacyjnych , które pozwolą edukatorom, trenerom, specjalistom  kształcenia i szkolenia zawodowego na  poszerzanie  kompetencji w zakresie  świadczenia edukacji online oraz mieszanej. Wyższe kompetencje i umiejętności  cyfrowe edukatorów przełożą się na  zwiększenie  tempa i efektywności cyfryzacji kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Instytucje uczestniczące w konsorcjum DigComp4VET reprezentują różne środowiska  i dzięki temu mają  możliwość transferowania  dobrych praktyk  oraz  generują efekty mnożnikowe w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.  Przyczyniają się one  do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych, wzbogacania szkolnictwa wyższego oraz wspierania cyfryzacji  sektora prywatnego.

Na początkowym etapie realizacji projektu, Partnerstwo skupiło się na operacjonalizacji udoskonalonych europejskich ramach  kompetencji cyfrowych DigComp. Zastosowane zostały  unikalne  podejścia – „dokładnie na czas i dokładnie w wymaganej ilości” oraz „oddolne”, które pozwoliły na skoncentrowanie się na konkretnych potrzebach specjalistów edukacji zawodowej. Prowadzona była analiza trendów, zidentyfikowane zostały luki w umiejętnościach cyfrowych oraz   została przygotowana diagnoza w zakresie  nowych  możliwości ekosystemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Kompleksowa analiza  posłużyła jako podstawa do opracowania innowacyjnych modułów szkoleniowych dostosowanych do faktycznych potrzeb grupy docelowej.

Programy szkoleniowe obejmują  szeroki zakres wiedzy potrzebnej do efektywnej  edukacji online, m.in.  w jaki sposób tworzyć atrakcyjne materiały online, jakie strategie komunikacyjne są najskuteczniejsze, jakie narzędzia są dostępne i w jaki sposób z nich korzystać, w jaki sposób skutecznie  angażować uczniów podczas nauczania zdalnego. 

Kluczowe cechy nowo opracowanych materiałów szkoleniowych:

  • Kompleksowy program nauczania skupiający się na cyfryzacji w instytucjach oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Koncentracja na celu oraz wielojęzyczność materiałów szkoleniowych, które są dostępne w języku angielskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rumuńskim i polskim.
  • Dostosowanie programów szkoleniowych do matrycy wykonawczej opracowanej w ramach zadania nr 2 oraz  ram kompetencji  cyfrowych Unii Europejskiej  DigCompORG i DigCompEDU.

Dostępne moduły szkoleniowe:

  • Systemy zapewnienia jakości i zarządzania procesem nauczania
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych i przekwalifikowywanie   specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego: szkolenie trenerów w zakresie nowych technologii w nauczaniu i edukacji
  • Zaangażowanie uczniów w kształceniu  cyfrowym: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do środowisk wirtualnych.
  • Zarządzanie organizacją i ludźmi w ustawieniach wirtualnych
  • Kompetencje cyfrowe  specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego: wybór, tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi do celów nauczania i edukacji
  • Jak tworzyć atrakcyjne  treści cyfrowe na potrzeby edukacji
  • Edukacja cyfrowa i poradnictwo: Nowe role i podejścia pedagogiczne specjalistów kształcenia I szkolenia zawodowego

Pierwsza wersja materiałów szkoleniowych zostanie poddana procesowi walidacji na późniejszych etapach realizacji projektu, której celem będzie potwierdzenie ich adekwatności lub dalsze doskonalenie oferowanych  programów.

Materiały szkoleniowe mogą stanowić cenne źródło informacji dla specjalistów, trenerów, edukatorów  kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy chcą rozwijać  swoje kompetencje i umiejętności cyfrowe.

Programy są  dostępne za darmo pod adresem: https://www.digcomp4vet.com/trainings/](https://www.digcomp4vet.com/trainings/

DigComp4VET na poziomie europejskim wnosi znaczącą wartość dodaną, poprzez wspieranie cyfrowego  rozwoju  Europy  oraz  podejmowanie działań na rzecz poprawy krytycznego potencjału zidentyfikowanego przez Unię Europejską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://www.digcomp4vet.com/](https://www.digcomp4vet.com/.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nieodpowiedzialności.
Opis prawny – Licencja Creative Commons: Materiały publikowane na stronie projektu DigComp4VET są sklasyfikowane jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) i mogą być swobodnie (bez zgody ich twórców): pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z informacją o źródle ich pochodzenia.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

ADN z nagrodą w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości

Nastepny post

Cyfrowe kursy z matematyki wspierające naukę indywidualną ósmoklasistów już zostały opracowane  w Polsce i na Węgrzech

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024