Nowe możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych – wirtualna baza DigCom4VET jest już dostępna!

Wpisując się w nową inicjatywę  Komisji Europejskiej, która została  podjęta  na rzecz  standaryzacji europejskich ram kompetencji cyfrowych DigCOM, Partnerstwo DigCom4VET z przyjemnością informujemy, że  oddana została do użytku wirtualna baza zasobów edukacyjnych. Wirtualna baza  powstała, aby wspierać  osoby uczące  się oraz interesariuszy zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym  w procesie dostosowania kompetencji cyfrowych do współczesnych wymagań rynku i gospodarki oraz cyfrowej oferty kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dostęp do wirtualnej bazy będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Znajdzie się w niej bogate repozytorium zasobów edukacyjnych i ekosystem szkoleń online w zakresie rozwijania i podnoszenia kompetencji cyfrowych zgodnie z ramą DigComp4VET.

Projekt DigComp4VET współfinansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus+, jest jednym z kluczowych projektów, który stawia na rozwój edukacji cyfrowej w oparciu o  europejską ramę kompetencji cyfrowych. Głównym celem projektu jest wypracowanie nowych narzędzi i  materiałów szkoleniowych, które angażują, oceniają i pomagają uczniom w procesie nauki za pomocą technologii cyfrowych. Projekt przyczynia się również do zwiększenia odporności i przydatności  europejskiego system kształcenia i szkolenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania modeli oceny w cyfrowym procesie nauki.

Wirtualna baza danych opracowana przez konsorcjum realizujące projekt DigComp 4VET wyróżnia się na tle dostępnych obecnie baz czy platform pod względem funkcjonalności. Opracowane rozwiązanie nie jest kolejną platformą internetową, ale jest to rodzaj kompleksowego rozwiązania, które  wykorzystuje technologie cyfrowe zarówno do dostarczania treści, jak i dostępu do nich.

Kluczowe funkcjonalności  bazy:

  • Repozytorium wiedzy: Wirtualna baza będzie zawierała obszerną bibliotekę narzędzi szkoleniowych i dostosowanych do wymaganych współcześnie kompetencji treści szkoleniowych, które będą prezentowane w różnych formatach i układach wizualnych i tym samym pozwolą  na zaspokojenie szerokiego  zakresu  potrzeb edukacyjnych.
  • Wielojęzyczność: W bazie dostępne będą treści szkoleniowe w językach narodowych partnerów oraz w języku angielskim, co przyczyni się do zwiększenia dostępności i elastyczności w korzystaniu z zasobów bazy.
  • Samoocena testów wielokrotnego wyboru: Baza umożliwia korzystanie z narzędzi do oceny w czasie rzeczywistym. Za osiągnięcie danego poziomu biegłości, uczestnicy szkoleń automatycznie otrzymują wirtualne odznaki opracowane w ramach projektu   DigComp4VET .
  • Wirtualne miejsce spotkań: Baza oferuje również wirtualną przestrzeń, na której zainteresowane strony z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego  mogą zaprezentować swoje usługi, wydarzenia i inicjatywy. Funkcja ta  ułatwia  rozwój współpracy międzysektorowej, rozwój edukacji cyfrowej oraz promuje wspólne wartości europejskie w tym zakresie.

Wirtualna baza odgrywa kluczową rolę w rozpoznawalności i  zwiększania wpływu projektu  DigCOMp4VET na rozwój cyfrowego ekosystemu kształcenia i szkolenia zawodów.

Baza pełni również funkcję:

  • Gromadzenia zasobów w jednym miejscu: Zapewnia szersze wykorzystanie wszystkich wypracowanych w ramach projektu narzędzi i materiałów edukacyjnych.
  • Rozwoju społeczności cyfrowej: Przyczynia się do tworzenia sieci współpracy społeczności cyfrowych poprzez wspieranie tożsamości cyfrowej i świadomości na poziomie ogólnoeuropejskim.
  • Upowszechniania rezultatów projektu na poziomie Unii Europejskiej oraz  na arenie międzynarodowej: Pomaga w nawiązywaniu i wzmacnianiu  międzysektorowych i transnarodowych sieci kontaktów interesariuszom z różnych dziedzin i krajów.

W  wirtualnej bazie DigCom4VET dostępne są już kluczowe materiały wypracowane w ramach konsorcjum, które mogą być pomocne w  rozwoju kompetencji cyfrowych, dostosowywaniu oferty kształcenia i  szkolenia zawodowego do środowisk wirtualnych. W repozytorium znajduje się raport na temat stanu rozwoju kompetencji cyfrowych w krajach członków konsorcjum oraz na poziomie Unii Europejskiej, streszczenie raportu, zbiorczy przegląd literatury oraz wykonawcza matryca kompetencji. Materiały są dostępne w językach narodowych partnerów projektu  oraz w języku angielskim.

Zapraszamy do wspólnego kształtowania przyszłości edukacji cyfrowej, więcej informacji znajduje się   pod adresem: https://digcomp4vet.com


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nieodpowiedzialności.
Opis prawny – Licencja Creative Commons: Materiały publikowane na stronie projektu DigComp4VET są sklasyfikowane jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) i mogą być swobodnie (bez zgody ich twórców): pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z informacją o źródle ich pochodzenia.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Wyrównane szanse ósmoklasistów na egzaminie z matematyki dzięki wsparciu sztucznej inteligencji

Nastepny post

Ósmoklasiści będą mogli przygotować się za darmo do egzaminu z matematyki przy wsparciu sztucznej inteligencji

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2023