Projekt DigComp4VET wkracza w nowy etap: Rozpoczęła  się faza testowania modułów szkoleniowych i cyfrowej platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Konsorcjum strategiczne w ramach Programu Erasmus +, „Operationalisation of DigComp Framework for VET providers – DigComp4VET, z przyjemnością  informuje o  rozpoczęciu nowego etapu realizacji projektu, który obejmuje testowanie innowacyjnych modułów szkoleniowych oraz cyfrowej platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE). To kluczowy moment w dążeniu do podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli, trenerów oraz instytucji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projekt DigComp4VET, którego celem jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych w obszarze edukacji zawodowej, przeszedł długą drogę od momentu jego inicjacji aż do obecnego etapu  walidacji. Dotychczasowe prace skoncentrowane były na zdefiniowaniu luk i potrzeb kompetencyjnych, opracowywaniu modułów szkoleniowych i budowie nowoczesnej platformy OZE. Teraz, gdy te zasoby są już gotowe, weszliśmy w fazę  ich testowania  w rzeczywistych warunkach.

Faza testowania: Co to oznacza?

Testowanie modułów szkoleniowych to kluczowy etap, w którym uczestnicy projektu, w tym instytucje edukacyjne i szkoleniowe, będą mogli na bieżąco oceniać skuteczność i użyteczność  materiałów edukacyjnych. Proces ten pozwoli na zebranie  cennych opinii i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, aby zasoby te były jak najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.

Cyfrowa platforma Otwartych Zasobów Edukacyjnych stanowi innowacyjne narzędzie, które umożliwia łatwy dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych. Platforma została zaprojektowana z myślą o wspieraniu edukatorów w rozwijaniu ich umiejętności cyfrowych oraz udostępnianiu wysokiej jakości treści edukacyjnych uczestnikom kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Korzyści dla uczestników projektu

Edukatorzy i instytucje, które biorą udział w fazie testowania, mają wyjątkową okazję, aby zapoznać się z nowymi narzędziami i metodami nauczania, które mogą znacząco poprawić jakość cyfrowego  kształcenia I szkolenia  zawodowego. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w proces testowania, uczestnicy będą mogli również wpływać na ostateczny kształt zasobów, co zapewni ich lepsze dopasowanie do specyficznych potrzeb różnych grup docelowych.

Co dalej?

Po zakończeniu fazy testowania, konsorcjum projektu DigComp4VET dokona analizy zebranych danych i wdroży konieczne poprawki. Następnie, udoskonalone zasoby zostaną szeroko udostępnione, co umożliwi ich wykorzystanie na większą skalę w instytucjach edukacyjnych w całej Europie.

Dostarczenie nowych modułów szkoleniowych na potrzeby  podnoszenia umiejętności  cyfrowych i nowoczesnej platformy OZE to krok milowy w procesie cyfryzacji edukacji zawodowej. Konsorcjum projektu DigComp4VET jest przekonane, że dzięki temu inicjatywa przyczyni się do znaczącego wzrostu kompetencji cyfrowych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego , przygotowując edukatorów i uczniów na wyzwania współczesnego świata cyfrowego.

Zapraszamy do śledzenia dalszych postępów projektu na stronie https://digcomp4vet.com i zachęcamy do aktywnego udziału w fazie testowania. Razem możemy stworzyć przyszłość, w której edukacja zawodowa będzie jeszcze bardziej innowacyjna i dostępna dla wszystkich!


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nieodpowiedzialności.
Opis prawny – Licencja Creative Commons: Materiały publikowane na stronie projektu DigComp4VET są sklasyfikowane jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) i mogą być swobodnie (bez zgody ich twórców): pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z informacją o źródle ich pochodzenia.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Cyfrowe materiały edukacyjne  z matematyki sprawdziły się w praktyce

Nastepny post

Seminarium upowszechniające rezultaty I doświadczenia projektu EDUBOT w Kutnie: Innowacyjne narzędzia do nauki matematyki online.

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024