Seminarium upowszechniające rezultaty I doświadczenia projektu EDUBOT w Kutnie: Innowacyjne narzędzia do nauki matematyki online.

12 czerwca 2024 roku, Instytut ADN we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Międzygminny w Kutnie, zorganizował w ramach projektu EDUBOT – Developing Key Competences Through Blended-Learning Methodology Based on AI-Supported Chatbot Technology, partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, Erasmus +, seminarium upowszechniające rezultaty i doświadczenia projektu.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono nauczycieli, edukatorów oraz entuzjastów nowoczesnych technologii edukacyjnych, którzy mieli okazję poznać i przetestować innowacyjne narzędzie do nauki matematyki.

W trakcie seminarium,  nauczyciele którzy uczestniczyli w pilotażowym testowaniu I walidacji platformy EDUBOT w Polsce, pani Aleksandra Antoniewicz, Szkoła Podstawowa w Nowem im. Generała Władysława Andersa i pan  Tomasz Marciniak, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Fundacji Elementarz w Jankowicach, dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali, jak efektywnie korzystać z tego innowacyjnego  narzędzia. Platforma online umożliwia udostępnianie adaptacyjnych ścieżek nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Jednym z kluczowych elementów projektu EDUBOT jest opracowana metodologia blended e-learning, która łączy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Uczniowie mogą korzystać z kursu „Egzamin dla ósmoklasistów”, który na platformie online dostosowuje się do ich indywidualnych potrzeb. Jeśli uczeń odpowie poprawnie na pytanie, przechodzi na wyższy poziom trudności. W przypadku błędnej odpowiedzi, system kieruje go do poziomu niższego, oferując dodatkowe wyjaśnienia w formie PDF i wideo oraz dostarczając nowych zadań z danego tematu.

Narzędzie EDUBOT kładzie duży nacisk na indywidualizację nauczania, co pozwala na efektywne dostosowanie tempa i poziomu trudności materiału do możliwości każdego ucznia. Taka personalizacja procesów edukacyjnych znacząco zwiększa skuteczność nauki i pomaga uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić materiał.

Uczestnicy seminarium byli zgodni, że narzędzie EDUBOT może stanowić przełom w nauczaniu matematyki. Nauczyciele podkreślali, że platforma nie tylko ułatwia przekazywanie wiedzy, ale również angażuje uczniów i motywuje ich do samodzielnej pracy. Dodatkową zaletą jest łatwa dostępność narzędzia online, jest bezpłatne oraz można z niego korzystać z komputera jak i telefonu, iphone, Android. EDUBOT może przycznić się do wyrównywania szans uczniów, jest w taki sam sposób dostępny dla wszystkich uczniów, bez wględu na sytuację ekonomiczną, miejsce zamieszkania, pochodzenie. 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z Kutna, wyrazili nadzieję, że narzędzie zostanie szeroko wdrożone w szkołach w całej Polsce.

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat przyszłości projektu EDUBOT i możliwości jego dalszego rozwoju. Zwrócono uwagę, że narzędzie mogłoby być rozszerzone  o inne przedmioty, takie jak chemia, fizyka, bilogia oraz o program nauczania dla szkół ponadpodstawowych, np. ”Matura z matematyki”. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją współpracy i wdrożeniem narzędzia w swoich szkołach. Zauważyli potencjał narzędzia  w procesie nauczania matematyki i wspierania uczniów, szczególnie tych mniej uzdolnionych matematycznie, z mniejszymi szansami. Nauka z EDUBOT, w opinii nauczycieli,  może przycznić się do lepszego zrozumienia matematyki przez uczniów oraz poprawy ich wyników nauczania.

Seminarium obsługiwał lokalny catering “Bar u Bogusi”, który serwował dania przygotowane z regionalnych produktów. W ten sposób organizatorzy wydarzenia promowali zrównoważony rozwój oraz wspierali lokalnych producentów żywności, co dodatkowo podkreśliło zaangażowanie w budowanie świadomości ekologicznej i społecznej.


Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Projekt DigComp4VET wkracza w nowy etap: Rozpoczęła  się faza testowania modułów szkoleniowych i cyfrowej platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024