Wyzwania rolno-środowiskowo-klimatyczne w rolnictwie

Szkolenia są adresowane do kadr zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów.  W szczególności są one skierowane do doradców rolniczych zatrudnionych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, izbach rolniczych oraz do podmiotów prywatnych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa.

Trzydniowe szkolenia z zakwaterowaniem są w całości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Szkolenia są realizowane w ramach poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” wpisanego w działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024