Instytut ADN

Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce.

Nasz zespół tworzą dyrektorzy, menadżerowie oraz koordynatorzy posiadający szeroką wiedzę na temat Funduszy Unijnych.

Naszym celem jest organizacja usług rozwojowych, które wspierają i rozwijają potencjał na rynku.

Dzięki oferowanemu przez nas wsparciu, już tysiące osób znalazły odpowiednie miejsce pracy.

Uczestnicy naszych usług oceniają nasze szkolenia jako użyteczne i cenne źródło wiedzy. Inspirowanie do zmian oraz postrzeganie nas jako dogodnego partnera umożliwiło nam nawiązanie współpracy z największymi firmami prosperującymi na polskim rynku.

Udział w publicznych przetargach i przedstawienie najkorzystniejszej oferty pozwolił nam na nawiązanie współpracy z Instytucjami Państwowymi takimi jak np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Administracja Skarbowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wiele innych.

Liczba osób objętych wsparciem

5000

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem

5000

Kwota udzielonych dofinansowań

5000

xxxxxxxxxtekst do dodoania

5000

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Projekty

Wnioski

Przetargi

Pozostałe

Instytut ADN

Instytut Adn jest jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce. Nasz zespół tworzą dyrektorzy, menadżerowie oraz koordynatorzy posiadający szeroką wiedzę m.in. na temat Funduszy Unijnych.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Instytut ADN

Instytut Adn jest jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce. Nasz zespół tworzą dyrektorzy, menadżerowie oraz koordynatorzy posiadający szeroką wiedzę m.in. na temat Funduszy Unijnych.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.