Rusza międzynarodowy projekt DigComp4VET. Zapraszamy!

Nasze motto:
”Twoim zadaniem nie jest ujrzenie przyszłości, ale jej umożliwienie. I to właśnie staramy się robić.”
Antoine de Saint-Exupéry

Instytut ADN wraz z partnerami z Niemiec, Belgii, Włoch, Hiszpanii i Rumunii realizuje międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus + pn. „Operationalisation of DigComp Framework for Vet providers” (DigComp4VET), w okresie od 1 listopada 2022 do 31 października 2024 roku.

Celem projektu jest wyposażenie specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji szkoleniowych w nowe kompetencje oraz umiejętności cyfrowe.

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały społeczności niemal w każdym aspekcie życia. Dlatego jednym z największych wyzwań, z jakim muszą zmierzyć się współczesne firmy, jest szkolenie pracowników w zakresie nowych kompetencji i umiejętności cyfrowych. Pandemia Covid-19 pokazała, że profesjonaliści w każdym obszarze, ale zwłaszcza nauczyciele kształcenia i szkolenia zawodowego, trenerzy, korepetytorzy różnie radzili sobie pod względem elastyczności, zdolności do zmiany, korzystania z zasobów cyfrowych w całej Unii Europejskiej. Dlatego wsparcie cyfrowego kształcenia i szkolenia zawodowego stało się jeszcze bardziej pilne i oczywiste. Według raportu ONZ z sierpnia 2020 r. „Edukacja w czasie COVID i poza”, nawet przy odpowiedniej infrastrukturze i łączności, wielu nauczycielom, trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego zabrakło najbardziej podstawowych umiejętności i doświadczenia w zakresie korzystania z technologii informatycznych oraz kompetencji cyfrowych. Cyfrowe luki kompetencyjne uniemożliwiały skuteczne korzystanie z platform edukacyjnych, tworzenie nowych cyfrowych treści nauczania.

Projekt DigComp4VET rozwija elastyczne i skoncentrowane na uczeniu treści cyfrowego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kursy, które odnoszą się do konkretnych luk w kompetencjach/umiejętnościach cyfrowych. W ramach projektu zostaną uszczegółowione ramy kompetencji cyfrowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania, które pomogą nauczycielom, trenerom, korepetytorom oraz instytucjom szkoleniowym sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i zwiększenia elastyczności oraz możliwości cyfrowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w trybie formalnym, jak i pozaformalnym.

DigComp4VET przyniesie wymierne korzyści nauczycielom, trenerom i korepetytorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucjom szkoleniowym, ponieważ w ramach projektu powstaną innowacyjne programy szkoleniowe, nowe moduły edukacyjne, metodologie rozwoju umiejętności cyfrowych, model oceny cyfrowej edukacji zawodowej, wielojęzyczna platforma edukacyjna tzw. cyfrowy magazyn, praktyczny poradnik i rekomendacje dotyczące europejskich ram kwalifikacji zawodowych “DigCompVET”. Narzędzia te wzmocnią i wyposażą specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego w niezbędne kompetencje oraz umiejętności cyfrowe.

Wypracowane w ramach projektu rezultaty I produkty będę sukcesywnie udostępniane, za darmo, w okresie realizacji projektu oraz jeszcze przez trzy lata po zakończeniu realizacji na platformie edukacyjnej.

Chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie?
Macie swoje sugestie, przemyślenia?

Zapraszamy do kontaktu:
renata.jankowska-zielinska@adn.pl

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Jesteśmy Partnerem Gali Wektory 2022

Nastepny post

Wektory 2022 rozdane. Wśród laureatów prezydent Ukrainy.

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024