Chatbot i sztuczna inteligencja pomogą ósmoklasistom w nauce matematyki

„W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie“ – René Thom matematyk francuski 1923–2002* – nasze motto przewodnie kolejnego spotkania konsultacyjnego dedykowanego platformie edukacyjnej EDUBOT.

W gronie nauczycieli, przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, w dniu 30 maja 2023 roku dyskutowaliśmy jakie są oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców od technologii chatbot i sztucznej inteligencji w procesie nauki matematyki, które klasy szkoły podstawowej należy wesprzeć w pierwszej kolejności, jakie rozwiązania technologiczne platformy EDUBOT mogłyby w najbardziej skuteczny sposób wspierać edukację.

Konkluzje ze spotkania:

Wyrównywanie szans w nauce matematyki może być skuteczne, jeśli będzie powszechny dostęp do bezpłatnych, łatwych w obsłudze i intuicyjnych platform w języku polskim, które będą umożliwiały szybkie i efektywne korzystanie z nich zarówno w szkole, jak i w domu, które będą dostępne z różnych urządzeń, w tym w wygodny sposób będzie można z nich korzystać na telefonie komórkowym.

Program nauki matematyki w pierwszej kolejności powinien zostać przygotowany dla ósmoklasistów. Ósmoklasiści przystępują do egzaminu końcowego, wyniki egzaminu często decydują do jakiej szkoły średniej traf uczeń, a jak pokazuje praktyka najwięcej uczniów ma problem z osiągnięciem wysokich wskaźników z matematyki. Realizacja programu wspierana przez chatbota i sztuczną inteligencję pozwoliłaby na zidentyfikowanie wszystkich luk wiedzy z poprzednich klas oraz indywidualizację nauki. Program mógłby skutecznie wyrównywać naukę uczniów z mniejszymi szansami.

Dobra platforma edukacyjna powinno oferować urozmaicone lekcje, interaktywne i angażujące materiały edukacyjne, quizy, system nagradzania. Częstym błędem jest poruszanie za dużo wątków jednocześnie, dostarczanie gotowych informacji, co powoduje, że uczeń nie angażuje się, nie zachęca się go to do czytania i przechodzenia na kolejne poziomy. Ważne jest żeby treści zawierały praktyczne zastosowanie wiedzy, jest to jeden z motywatorów który nadaje sens zgłębianiu zagadnień matematycznych.

Zastosowanie chatbota i sztucznej inteligencji będzie szczególnie użyteczne w procesie wspierania nauczycieli i uczniów w identyfikacji luk wiedzy poszczególnych uczniów, doborze materiałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, analizowania indywidualnych problemów, tworzenia grup uczniów z podobnymi problemami, dostosowywania nauki do tempa i formy odpowiadającej potrzebom indywidualnych uczniów, przekazywania uczniom informacji zwrotnych, które pozwolą im na bieżąco śledzić postępy w nauce i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Nowe technologie mogłyby wspierać pracę zespołową przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska, że jedna osoba najbardziej uzdolniona rozwiązuje zadania za całą grupę. Jest to wtedy demotywujące dla wszystkich uczniów, osoba uzdolniona nie rozwija się, pozostali członkowie grupy nie zrozumieją zadania i nie będą mogli przejść na wyższy poziom.

Platforma edukacyjna korzystająca z chatbota i sztucznej inteligencji powinna posiadać funkcjonalności umożliwiające komunikację z uczniem, rozpoznawanie tekstu w interaktywnych pytaniach, budowanie ad-aptacyjnych ścieżek uczenia się oraz przekazywanie sugestii dla nauczycieli.

Spotkanie konsultacyjne poświęcone rozwojowi funkcjonalności platformy e-learningowej EDUBOT pozwoliło na zgromadzenie różnorodnych oczekiwań i potrzeb z punktu widzenia różnych użytkowników, nauczycieli, uczniów, rodziców. Przedstawione sugestie stanowią cenne wskazówki dla twórców platformy, którzy mają teraz za zadanie uwzględnić te oczekiwania, żeby platforma mogła spełnić potrzeby wszystkich zainteresowanych stron i stać się skutecznym narzędziem wspierającym naukę matematyki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego i drugiego spotkania konsultacyjnego za poświęcony czas oraz zaangażowanie w uszczegółowienie oczekiwań wobec metodologii nauki na platformie EDUBOT nauk przyrodniczo-techniczno – matematycznych oraz technologii chatbot i sztucznej inteligencji w procesie edukacji.
Tomaszowi Marciniakowi, przewodniczącemu Rady Powiatu Kutnowskiego i nauczycielowi szkoły podstawowej w Jankowicach
Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej im. gen. Andersa w Nowem
Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół w Dąbrowicach
Wychowawcy z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonatek w Kutnie
oraz
Monice Marciniak, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
Bartoszowi Serendzie, Wykładowcy Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Ilonie Laseckiej, Prezes Fundacji ABI
Aleksandrze Zielińskiej, Starostwo Powiatowe w Kutnie

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: EDUBOT – Developing Key Competences Through Blended-Learning Methodology Based On AI-Supported Chatbot Technology.

Więcej informacji:
Renata Jankowska-Zielińska
Koordynator projektów
renata.jankowska-zielinska@adn.pl

Zdjęcia: Aleksandra Zielińska

Przygotowanie i montaż filmu: Aleksandra Zielińska

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

*źródło: https://quotepark.com/pl/cytaty-o-matematyce/
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców od technologii chatbot i sztucznej inteligencji w edukacji

Nastepny post

Pierwszy etap realizacji projektu DigComp4VET za nami!

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024