Oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców od technologii chatbot i sztucznej inteligencji w edukacji

30 maja 2023 roku, Instytut ADN  organizuje  panel dyskusyjny o charakterze  peer learning  z udziałem nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli samorządu lokalnego z Powiatu Kutnowskiego. 

Spotkanie ma na celu skupienie uwagi na różnych perspektywach i doświadczeniach związanych z wykorzystaniem technologii chatbot i sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami i oczekiwaniami w odniesieniu do wprowadzenia tych innowacyjnych narzędzi do szkół.

Zapytamy też uczestników jak oceniają cele rozwojowe platformy e-learning EDUBOT:

Rozpoznawanie tekstu w interaktywnych pytaniach: Chatbot będzie rozpoznawał odpowiedzi, dzięki czemu udzielane przez uczniów odpowiedzi będą mogły być elastycznie analizowane przez system.

Komunikacja z uczniem: Chatbot może zadawać pytania, aby zdecydować, czy uczniowi brakuje jakichś umiejętności na przykład matematycznych, czy nie znalazł logiki rozwiązywania problemów, czy w ogóle nie rozumie tekstu.

Budowanie adaptacyjnych ścieżek uczenia: Chatbot może identyfikować luki kompetencyjne w przypadku, gdy uczeń nie może rozwiązać określonego zadania, a nawet może zaproponować rozwiązania, które wypełnią lukę (np. w przypadku złożonego zadania matematycznego).

Sugestie dla nauczycieli: AI może wykorzystywać dane wynikające z procesów uczenia się do kształtowania „profilu uczenia się” ucznia, sugerować nauczycielowi nadzorującemu tworzenie grup uczniów, którzy powinni być nauczani z określonego przedmiotu, w określony sposób.

Wytyczne i rekomendacje dotyczące rozwoju platformy e-learningowej  które powstaną w wyniku dyskusji zostaną opublikowane w raporcie, który będzie dostępny na stronie projektu.

Panel organizowany jest w ramach projektu  “EDUBOT- DEVELOPING KEY COMPETENCIES THROUGH BLENDED -LEARNING METHODOLOGY BASED ON AI-SUPPORTED CHATBOT TECHNOLOGY

Więcej informacji:
Renata Jankowska-Zielińska
Koordynator projektów
renata.jankowska-zielinska@adn.pl

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Wspólna wizja innowacyjnej metody nauczania STEM w oparciu o  metodologię  blended learning zastosowaną na platformie edukacyjnej  EDUBOT

Nastepny post

Chatbot i sztuczna inteligencja pomogą ósmoklasistom w nauce matematyki

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024