Wspólna wizja innowacyjnej metody nauczania STEM w oparciu o  metodologię  blended learning zastosowaną na platformie edukacyjnej  EDUBOT

Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, akademickich , przedstawiciele samorządu z regionu kutnowskiego, uczestniczyli w spotkaniu o charakterze peer learning w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami, oczekiwaniami wobec nowo powstającej metodologii blended learning i platformy e-learning EDUBOT do nauczaniu STEM w szkołach podstawowych.

Podczas dyskusji i wymiany doświadczeń, uczestnicy podkreślili znaczenie spersonalizowanego podejścia, dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych narzędzi cyfrowych w procesie nauczania. Omawiano również potrzebę odpowiedniego wsparcia dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania oraz roli nauczyciela jako przewodnika i mentora w świecie cyfrowej edukacji. Spotkanie dostarczyło cennych wskazówek dla rozwoju efektywnej i innowacyjnej metodologii blended learning, platformy e-learning EDUBOT opartej na technologii chatbota i sztucznej inteligencji do nauczaniu STEM w szkołach podstawowych, szczególnie uczniów z mniejszymi szansami, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w proces tworzenia nowych rozwiązań, edukacja wzbogaci się o nowe rozwiązania, które mają na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania i sukcesu uczniów w dziedzinie nauk ścisłych i technologicznych.

Sesja peer learning została zrealizowana w ramach projektu EDUBOT- DEVELOPING KEY COMPETENCIES THROUGH BLENDED -LEARNING METHODOLOGY BASED ON AI-SUPPORTED CHATBOT TECHNOLOGY.

Film ze spotkania poniżej ⇓⇓⇓

Zdjęcia: Aleksandra Zielińska
Przygotowanie i montaż filmu: Aleksandra Zielińska

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Trwają konsultacje merytoryczne platformy edukacyjnej EDUBOT

Nastepny post

Oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców od technologii chatbot i sztucznej inteligencji w edukacji

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024