Trwają konsultacje merytoryczne platformy edukacyjnej EDUBOT

Instytut ADN, w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 15.00, w miejscowości Bzówki 53, organizuje we współpracy z samorządem lokalnym, szkołami i innymi instytucjami z regionu Powiatu Kutnowskiego panel dyskusyjny pn: Jak budować zaangażowanie uczniów i wspierać efektywnie nauczycieli poprzez nowoczesne narzędzia IT w edukacji – oczekiwania i perspektywy.

Panel odbędzie się w ramach projektu współfinansowanego z programu Eramsus + pn. “EDUBOT- DEVELOPING KEY COMPETENCIES THROUGH BLENDED -LEARNING METHODOLOGY BASED ON AI-SUPPORTED CHATBOT TECHNOLOGY.”

Celem panelu jest przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem edukacyjnym i około edukacyjnym na temat ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do narzędzi IT w edukacji.

W ramach panelu podjęte zostaną następujące kwestie tematyczne.
1. Jakie narzędzia cyfrowe są obecnie używane w procesie nauczania? Czy są one przyjazne?
2. W jaki sposób został dokonany ich wybór?
3. Jaka jest stosowana metoda włączania narzędzi cyfrowych do procesu nauki – nauczania?
4. Jakie korzyści są obecnie w korzystaniu z narzędzi do nauczania mieszanego (blended learning)?
5. Jakie są największe wyzwania lub trudności w korzystaniu z narzędzi blended learning?
6. Jakie są konkretne obszary edukacji cyfrowej i mieszanej, w których asystent cyfrowy oparty na sztucznej inteligencji mógłby pomóc nauczycielom w pracy ?
7. Jak jest opinia o metodologii blended – learning, która łączy nauczanie tradycyjne z cyfrowym i które chcielibyśmy zastosować/rozwinąć na platformie edukacyjnej EDUBOT? (w skrócie: uczniowie uczą się podążając adaptacyjnymi ścież-kami nauczania w cyfrowej puli edukacyjnej, otrzymują wsparcie od asystenta AI, gdy napotykają problemy w postaci zadań pomocniczych, wyjaśnień teoretycznych, objaśnień wideo lub tekstowych zadań, podczas gdy nauczyciele otrzymują informacje zwrotne ?
8. Jaka jest opinia o dotychczasowych platformach e-learningowych, jakie są ich plusy i minusy ?
9. Jakie są oczekiwania w stosunku do nowo powstających platform e-learningowych.

Więcej informacji:
Renata Jankowska-Zielińska
renata.jankowska-zielinska@adn.pl

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Poszukujemy trenerów ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zamówień publicznych, cyfrowej, architektonicznej

Nastepny post

Wspólna wizja innowacyjnej metody nauczania STEM w oparciu o  metodologię  blended learning zastosowaną na platformie edukacyjnej  EDUBOT

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024