Poszukujemy trenerów ds. dostępności cyfrowej

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia szkoleń w okresie luty-czerwiec 2023 roku z zakresu dostępności, w szczególności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i prawnej dla pracowników urzędów z całej Polski, będących Redaktorami merytorycznymi i technicznymi z zakresu dostępności.

Okres realizacji:
• kwiecień-czerwiec – szkolenia zaawansowane 3 dniowe

Miejsce:
• miasta wojewódzkie tj. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Katowice, Kraków, Rzeszów, Opole, Wrocław, Lublin, Łódź, Warszawa, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski.

Liczba szkoleń w każdym z miast uzależniona od naboru i zgłoszeń pracowników Urzędów z danego województwa. Grupy: 12-15 osób + 2 trenerów

Opis szkolenia:
a) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH min. 21, 3 dni po 7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
b) METODY DYDAKTYCZNE – warsztaty 60% czasu, dyskusja moderowana, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne
c) ŚRODKI DYDAKTYCZNE – dodatkowe materiały szkoleniowe przygotowane przez Zamawiającego i trenera/trenerów
d) ZAKRES – m.in. dostępność cyfrowa dokumentów w formacie doc(x), xls(x), ppt(x), pdf i plików wideo, obsługa oprogramowania wspomagającego osoby z niepełnosprawnością wzroku, sposoby sprawdzania dostępności opublikowanych treści, informatyczne narzędzia wspierające tworzenie dostępnych stron; zmiany w ustawie o dostępności cyfrowej, ARIA, piki audio i video, audyt dostępności stron www – kryteria dostępności.

Wymagania wobec trenerów:
1. Wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe i minimalne doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w zakresie dostępności cyfrowej.
2. Dodatkowo wymagane jest, aby trener przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat szkolenia w wymiarze łącznie co najmniej 150 godzin dydaktycznych (1 godzina=45 min.) odpowiednio z zakresu:
• opracowywania treści publikowanych w serwisach internetowych zgodnie z obowiązującym standardem WCAG i uwzględnieniem zaleceń wynikających z polskiego prawa, tworzenia stron i serwisów internetowych oraz pisania oprogramowania dla urządzeń mobilnych zgodnych z obowiązującym standardem WCAG i zaleceniami wynikającymi z polskiego prawa,
• zasad skutecznej, prostej i zrozumiałej komunikacji, zależnie od zakresu szkolenia prowadzonego w tym projekcie konieczne jest wykazanie przez trenera osobno dla każdego z punktów zakresu (jeśli trener może poprowadzić całość szkolenia) wymaganego doświadczenia w zakresie liczby godzin.

Obowiązki trenera:
• przeprowadzenie szkoleń
• rozdanie materiałów piśmienniczych uczestnikom
• rozdanie materiałów szkoleniowych uczestnikom
• zebranie podpisów na listach obecności na początku każdego dnia szkolenia oraz cateringu (obiad, przerwy kawowe) i w pierwszym dniu potwierdzeń odbioru materiałów
• zrobienie min. 10 zdjęć z każdego dnia szkolenia z oznaczeniem sali, warunków na sali (uczestnicy nie mogą być widoczni twarzą, może być zdjęcie wykonane tyłem; trener nie musi być widoczny – chyba, że wyrazi na to osobną zgodę na wykorzystanie wizerunku)
• przeprowadzenie w 1 dniu pre-testu
• ostatni dzień szkolenia – przeprowadzenie post-testu, rozdanie arkusza oceny szkolenia, zebranie wymienionych dokumentów od wszystkich uczestników szkolenia, wydanie zaświadczeń ukończenia szkoleń i zebranie podpisów potwierdzających odbiór zaświadczeń, spakowanie kompletu dokumentacji szkoleniowej (do odesłania do Zamawiającego)
• dostępność do 30 dni od zakończenia szkolenia dla uczestników celem możliwości skonsultowania z trenerem (za pośrednictwem poczty elektronicznej) zagadnień omawianych podczas szkolenia w okresie 30 dni od zakończenia każdego szkolenia, z czasem odpowiedzi trenera do 5 dni roboczych od dnia zadania pytania przez uczestnika szkolenia.

Poszukujemy do współpracy trenerów na terenie miast wojewódzkich lub z dojazdem własnym na terenie sąsiadujących między sobą województw. Planowana liczba szkoleń na terenie jednego miasta wojewódzkiego (po 2 szkolenia z zakresu podstawowego i po 5-7 szkoleń dla grup zaawansowanych).

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie CV, krótkiego opisu posiadanego doświadczenia , wpisanie miasta, w którym możliwe jest poprowadzenie szkoleń oraz zakresu, czy dla redaktorów merytorycznych, czy technicznych czy jednych i drugich na adres e-mail: projekty.kadra@adn.pl 

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Nowa darmowa platforma edukacyjna EDUBOT

Nastepny post

Poszukujemy trenerów ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zamówień publicznych, cyfrowej, architektonicznej

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024